A természet a kortárs művészetben – előadások a Kepi-ben

Kepes_term_muv_0

A Kepes Központban zajló Ekler-kiállítás izgalmas finisszázzsal búcsúzik. 2014. február 14-én az EKF Vizuális Művészeti Tanszékével közösen művészeti szimpóziumot rendeznek A természet a kortárs művészetben címmel, amelyen építészek, képzőművészek, esztéták és művészettörténészek adnak elő (többek között Ekler Dezső, György Péter, Bukta Imre), valamint egy egész napos természetművészeti akciót is láthatnak az érdeklődők.

A TERMÉSZET A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN

[építészet | képzőművészet | teória]
Szimpózium | Kepes Terem, Kepes Intézet, Eger | 2014. február 14.

9.15 Köszöntő DR. ZIMÁNYI ÁRpÁD (dékán, EKF BTK) bevezető gondolatai
9.15 Venyige – Az EKF Vizuális Művészeti Tanszék természetművészet szakos hallgatóinak performansza. Kezdés
9.30 – 17.00 Konferencia

ÉpíTÉSZETi SZEKció

Levezető elnök: SZéplaKY GeRDa

9.30-10.00 eKleR DeZSŐ (építész): Metaforák
10.00-10.30 TURÁNYI BeNCe (építész) – BaTÁR ZSOlT (épületfotográfus): a Ház, az erdő és a Fotográfus
10.30-11.00 GUNTHeR ZSOlT (építész): a rejtett természet. lápi látogatóközpont Keszthely mellett

ElMÉlETi SZEKció

Levezető elnök: STURCZ JÁNOS

11.15-11.45 GYÖRGY péTeR (esztéta): Szerkesztett és organikus.a természetfogalom politikai kontextusa
11.45-12.15 SIMON MaRIaNN (építészettörténész): Regionalizmus, hely, természet. Figyelmesen olvasva Kenneth Framptont
12.15-12.45 SZéplaKY GeRDa (esztéta): a látható kereszteződése. a természet reprezentációja Ekler Dezső építészetében
12.45-13.00 Vita

KÉpZőMűVÉSZETi SZEKció 1.

Levezető elnök: GYÖRGY péTeR

14.00-14.30 STURCZ JÁNOS (művészettörténész): a láthatatlan kutatása. Természet-tudomány-művészet
14.30-15.00 eRŐSS ISTVÁN (képzőművész): Naturalart – a távol-keleti kultúra kontextusában
15.00-15.30 GYeNIS TIBOR (képzőművész): Mutáns természet, avagy reményünk a második természet
15.30-15.45 Vita

KÉpZőMűVÉSZETi SZEKció 2.

Levezető elnök: eRŐSS ISTVÁN

15.45-16.15 BUKTa IMRe (képzőművész): Művelt természet.a művész szerepe a természet átalakításában
16.15-16.45 BalÁZS péTeR (képzőművész): a természet mint otthon. a noszvaji barlanglakás-projektről
16.45-17.00 Zárszó

 

17.00-18.00 Múzeumi séta CSIllaG KaTalIN és GUNTHeR ZSOlT(építészek) tárlatvezetése az Építészeten innen és túl. ekler Dezső: Házak című kiállításon

18-18.30 Venyige – Az EKF Vizuális Művészeti Tanszék természetművészet szakos hallgatóinak performansza. Bemutató

A természet a kortárs művészetben

Idő: 2014. február 14., péntek, 9.15 – 18.30
Hely: Kepes Központ, Eger, Széchenyi utca 16.
Beugró: no
Net: Kepi a face-en  Kepi hivatalos

Kepes_term_muv_1

Kepes_term_muv_2

Kepes_term_muv_3

Kepes_term_muv_4

Megjegyzés készítése