huszita_kiallitas_1

Forrás: www.m.lednicamuzeum.pl

Forrás: www.m.lednicamuzeum.pl

Forrás: www.m.lednicamuzeum.pl